ANTICS ALUMNES DE L'IQS - JUBILATS

2021 - CENTENARI DE L'ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES

Resum de la reunió de delegats de promoció

Celebrada el dia 8 de Juliol de 2021

Participació: M. Martínez, J. Genestra, J. Carreras, F. Fornes, J.M. Mestre i J. Obiols.

Activitats Anteriors

  • CONFERÈNCIA: Metrologia – PDF
  • CONFERÈNCIA: “Xina, de la pobresa absoluta a potència econòmica” AIQS News 85
  • CONFERÈNCIA: “La nanotecnologia: passat, present i futur” AIQS News 85
  • JORNADA: “L’aigua a les grans ciutats, a debat” AIQS News 84
  • ARTICLE: “Què és i per què neix AIQSèniors?” AIQS News 83
  • CONFERÈNCIA: “El Complex naixement d’un nou humanisme” AIQS News 83